Địa chỉ: 152 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM Số điện thoại: 090...