Địa chỉ:  39 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1