Địa chỉ: lầu 6 ,chung cư 42, Nguyễn Huệ, Q1

Số điện thoại: 079 580 7950

Đường link: https://www.facebook.com/TheLetterCoffee/