Địa chỉ: 775F & 76F, Landmark 81, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Số điện thoại: 090 367 29 44

Đường link: https://www.facebook.com/blankloungelandmark/