Địa chỉ: 1208 Trường Sa, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 376 66 30

Đường link: https://www.facebook.com/beauteashop/