Địa chỉ: 40 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

Đường link: https://www.facebook.com/bonjourcafetheart/