Địa chỉ: 01 Hoa Mai, P2, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 608 00 02

Đường link: https://www.facebook.com/BYCtokyo/