Địa chỉ: Lầu 7, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1 (Chung cư phía trên Fahasa Nguyễn Huệ)

Số điện thoại: 090 921 27 42

Đường link: https://www.facebook.com/BuihausSG/

(Visited 7 times, 1 visits today)