Địa chỉ: 6 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, HCM

Số điện thoại: 089 846 67 35

Đường link: https://www.facebook.com/chidori.vn/

(Visited 14 times, 1 visits today)