Địa chỉ: 114 Đường Số 6, P. Tam Phú, Quận Thủ Đức

Số điện thoại: 093 153 43 14

Đường link: https://www.facebook.com/LiLysGardenCaffee/