Địa chỉ: 193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 886 11 36

Đường link: https://www.facebook.com/oromiacafe/