Địa chỉ: 2/42 Cao Thắng, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 039 657 5818

Đường link: https://www.facebook.com/sargoncoffee/

(Visited 2 times, 1 visits today)