Địa chỉ: 47 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 910 76 10

Đường link: https://www.facebook.com/secretderosiecafe/

(Visited 4 times, 1 visits today)