Địa chỉ: 38 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2

Số điện thoại: 028 3744 6632

Đường link: https://www.facebook.com/thedecksaigon/