Địa chỉ: Lầu 2, 95 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 184 09 01

Đường link: https://www.facebook.com/The-Loft-112552216120592/

(Visited 2 times, 1 visits today)