Địa chỉ:  232/13 Võ Thị Sáu, Phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0777716201

Đường link: https://www.facebook.com/theopenspacevn/

(Visited 1 times, 1 visits today)