Địa chỉ: 27 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1

Số điện thoại: 028 3824 6801

Đường link: https://www.facebook.com/the.workshop.coffee/