Địa chỉ: 19 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3

Số điện thoại: 0933112126

Đường link: https://www.facebook.com/tiemcaphehoagiay/