Địa chỉ: 346 Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 090 879 98 99

Đường link: https://www.facebook.com/xbizzstudiocoffeerose/

(Visited 2 times, 1 visits today)